רישום לבית המדרש תשע"ט - מחצית ב'


יש להיכנס למערכת עם תעודת זהות בת תשע ספרות:


כניסה עם תעודת זהות
תעודת זהות:
בת תשע ספרות
תכנות מערכת ההרשמה: שחר אורן